Rabu, 26 Jun 2013

50 SEN 2002, MDD YANG JELAS

   Mechanical Die Doubling sering menjadi cabaran bagi pemburu Varieti Doubled Die. Kadang-kadang walaupun secara konsep dan teknikal pemahaman kita telah jelas tentang perbezaan MDD dan DDV tetapi bila pemerhatian dibuat pada gandaan yang wujud pada  imej sesekeping syiling, masih ada beberapa kekeliruan.

     Syiling 50 sen 2002 sering menjadi tanda adakah gandaan huruf yang terjadi hasil MDD atau DDV?, bagi berkongsi jawapan kepada kemuskilan ini, depankanta pamirkan beberapa keping syiling 50 sen 2002 yang akan menjelaskan kekeliruan ini.

            Syiling 1


          Syiling 2


              Syiling 3


          Syiling 4


         Syiling 5


            Setiap gandaan pada huruf didapati terdapat perubahan dan perkembangan yang menggambarkan ianya bukan varieti tetapi adalah disebabkan kelonggaran atau pergerakan mana-mana komponen yang terlibat dalam proses penempaan..depankanta memilih beberapa huruf sebagai pusat pemerhatian untuk melihat perubahan..Setiap huruf mengalami perubahan yang berbeza...

              Pemerhatian dengan teliti dan memberi fokus pada bahagian tertentu akan memberi jawapan sebenar....